• info@ytuhavk.org

Eğitim Süreci

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Havacılık Kulübü olarak her yıl Eylül ayından itibaren yamaç paraşütüne istekli öğrencilerin kulübe üyelikleri kabul edilerek Ekim ayında başlangıç eğitimi teorik dersleri verilir. Akabinde yer eğitimi ve uçuşlar olarak etkinlikler sürdürülür.

Başlangıç eğitimini tamamlamış seviyesi uygun olan pilotlarla ülke çapındaki uçuş bölgelerine eğitim gezisi düzenlenmekte ayrıca festival ve yarışmalara katılım sağlanmaktadır.

 

 

YTÜHAVK olarak seviyelere göre ve sırasıyla verdiğimiz yamaç paraşütü eğitimleri :

 

►Başlangıç Eğitimi  [ BE ]

►Başlangıç Pilot Eğitimi  [ BPE ]

►Kulüp Pilot Eğitimi  [ KPE ]

►Pilotluk Eğitimi  [ PE ]

►Diğer Eğitimler

 • Acil Durumlar Eğitimi ( SIV )
 • Termik – XC Eğitimi

 

Başlangıç Eğitimi  [ BE ]

Amaç :
  Öğrencinin yamaç paraşütü sporuyla tanışmasını sağlamaktır. Alçak tepelerden gerçekleştirilen bu uçuşlarla öğrencinin spora yatkınlığı ve verdiği tepkilerin eğitmen tarafından gözlemlenerek, öğrencinin emniyet limitleri dahilinde başlangıç eğitimini tamamlaması sağlanır.

 

Eğitim İçeriği :
 • Teorik Eğitim
  • Dersler
  • Sınav
 • Uygulamalı Eğitim
  • Yer Çalışması
  • 10 adet eğitim uçuşu
Ön koşul :
 • 50 – 94 kg ağırlık arasında olmak
Eğitim Süresi :
 • 3 – 5 gün *

Başlangıç eğitimi genel bilgilendirme için tıklayınız. 

 

Başlangıç Pilot Eğitimi  [ BPE ]

Amaç :
  Başlangıç Eğitimini başarıyla bitirmiş ve spora devam etmek isteyen öğrencilerin, irtifa uçuşları ile daha uzun süreli uçuşlar gerçekleştirip kalkış, iniş ve uçuş planlaması gibi temel becerileri anlamalarını sağlamaktır.

 

Eğitim İçeriği :
 • Teorik Eğitim
 • 20 adet irtifa uçuşu
Ön koşul :
 • Başlangıç Eğitimini bitirmiş olmak
 • Eğitmen onayı almış olmak
 • Geriye dönük ödenti borcu ve form eksiği bulunmamak
 • 50 – 94 kg ağırlık arasında olmak
Eğitim Süresi :
 • 6 ay *

Kulüp Pilot Eğitimi  [ KPE ]

Amaç :
  Başlangıç Pilot Eğitimini başarıyla bitirmiş ve spora devam etmek isteyen öğrencilerin, irtifa uçuşları ile gerçekleştirdikleri kalkış, iniş ve uçuş planlaması gibi temel becerileri öğrenmeleri, basit görev uçuşlarıyla öğrenciyi kulüp pilot seviyesine hazırlamak ve kendi başına uygulama yapabilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır. Ayrıca temel yelken uçuşu gibi uzun süreli uçuşlarla tanışması, kanat hakimiyetinin ön plana çıkması, yamaç paraşütü uçuşlarının gerektirdiği temel becerileri tam olarak öğrenmesi ve emniyetli bir şekilde uygulama yapabilmesini sağlaması hedeflenmektedir.

 

Eğitim İçeriği :
 • Ters Kalkış Çalışması
 • Teorik Eğitim & Sınav
 • 20 adet irtifa uçuşu
 • 7-9 saat yelken uçuşu
Ön koşul :
 • Başlangıç Pilot Eğitimini bitirmiş olmak
 • Eğitmen onayı almış olmak
 • Geriye dönük ödenti borcu ve form eksiği bulunmamak
 • 50 – 90 kg ağırlık arasında olmak
Eğitim Süresi :
 • 1 yıl*

Pilotluk Eğitimi  [ PE ]

Amaç :
  Kulüp Pilot Eğitim programını tamamlamış ve sporda kendisini geliştirmek isteyen, temel yamaç paraşütü becerilerini kazanmış öğrenci pilotlara, tecrübe ve seviyesini kendi sorumluluğunda uçuş yapabilecek yeterliliğe getirmek ve uygulama yapabilmesini sağlamaktır.

 

Eğitim İçeriği :
 • Teorik Eğitim
 • 40 adet irtifa uçuşu
 • 10 saat yelken uçuşu
 • Acil Durumlar Eğitimi ( SIV )
Ön koşul :
 • Kulüp Pilot Eğitimini bitirmiş olmak
 • Toplamda 60 adet / 10 saat uçuş tecrübesi
 • Eğitmen onayı almış olmak
 • Geriye dönük ödenti borcu ve form eksiği bulunmamak
 • 55 – 90 kg ağırlık arasında olmak
Eğitim Süresi :
 • 1 yıl *

Diğer Eğitimler

Acil Durumlar ( SIV )  ve Termik – XC Eğitimi için seviyesi uygun olan pilotlara yıl içerisinde planlama yapılır.

 

__________

(*) Uygulamalı eğitim süreleri olup, meteorolojik şartlara göre değişkenlik göstermektedir.

 

i. Öğrencinin herhangi bir aşamayı tamamlaması, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçebileceği anlamına gelmemektedir. Örneğin, 10 eğitim tepesi uçuşunu bitirmek direkt irtifa tepesi uçuşu yapabilme / Başlangıç Pilot Eğitimine katılma hakkını elde etmek değildir! Sadece minimum gerekliliktir. Eğitmenler gerekli gördükleri takdirde, öğrencinden daha fazla başlangıç uçuşu yapmasını isteyebilirler. Herhangi bir aşamadan bir diğerine geçiş yapabilmek için, söz konusu olan minimum gerekliliklerin yanında mutlaka eğitmenlerin onayı gereklidir.

ii. Yamaç paraşütü, limitler dahilinde yapıldığı takdirde gerçekten güvenli bir doğa sporudur ve oldukça geniş bir kitleye hitap eder. Ancak bu spor günlük hayatta yaptığımız yürümek, koşmak gibi bir eylem değildir ve herkes için uygun bir spor olmayabilir. Dolayısıyla bu eğitim sürecinde, eğitmenler tarafından yamaç paraşütü sporuna uygun bulunmayan ve yamaç paraşütüne devam etmesi hayati tehlike arz eden öğrencilerin eğitimine her aşamada son verilebilir.

iii. Eğitmen gözetimi olmadan uçabilmeniz için başlangıç eğitiminin ardından önce “Kulüp Pilotluğu” eğitimi almanız, bunda başarılı olup uçuş deneyiminizi artırdıktan sonra “Pilot” seviyesine ulaşmanız gereklidir. Birçok değişkene bağlı olan bu süreç en az 2 yıllık bir eğitimi kapsayabilir. Bu konuda acele edilmemelidir.